بندر ست در جنوب فرانسه

مسابقه به آب‌اندازی مردان سفیدپوش در ونیزِ فرانسه

سِت، بندری ایده‌آل که اغلب ونیزِ جنوب فرانسه نامیده می‌شود، هر ساله میزبان مسابقاتی ویژه است. 

سِت، بندری ایده‌آل که اغلب ونیزِ جنوب فرانسه نامیده می‌شود، هر ساله میزبان مسابقاتی ویژه است. 

مشتاقان این مسابقه در کنار رودخانه صف می‌کشند تا مصاف مردان سفیدپوشی را که سوار بر قایق‌ برای ساقط کردن یکدیگر تلاش می‌کنند، نظاره کنند. فردی که بتواند با ضربه خود سایر رقبا را به داخل آب بیندازد، برنده این مسابقه است. 

این مسابقه بخشی از جشنواره سنت لوئیس است که از سال ۱۶۶۶ در ست برگزار می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو