ٔNOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از آمریکا؛ گردباد کارولینای شمالی را در هم کوبید و بام خانه‌ها را کند

به گزارش سرویس ملی هواشناسی آمریکا گردباد EF3 با سرعت ۲۴۰ کیلومتر در ساعت در ایالت کارولینای شمالی خسارت بر جای گذاشت. گردباد و طوفان در «راکی ماونت» این ایالت منازل مسکونی را در هم کوبید و بام خانه‌هایی را کند. شرکت داروسازی فایزر هم از آسیب وارده به یک مجتمع بزرگ تولیدی خود در این ایالت خبر داد.

به گزارش سرویس ملی هواشناسی آمریکا گردباد EF3 با سرعت ۲۴۰ کیلومتر در ساعت در ایالت کارولینای شمالی خسارت بر جای گذاشت. گردباد و طوفان در «راکی ماونت» این ایالت منازل مسکونی را در هم کوبید و بام خانه‌هایی را کند. شرکت داروسازی فایزر هم از آسیب وارده به یک مجتمع بزرگ تولیدی خود در این ایالت خبر داد.

تازه‌ترین ویدیو