ٔNOCOMMENT

اسب‌های وحشی در فستیوالی در شهر گالیسیای اسپانیا

هر ساله در ماه ژوئیه مراسم بریدن یال و علامت‌گذاری اسب‌های وحشی و کره‌‌های آنان در فستیوالی با نام «Rapa das bestas» در شهر گالیسیای اسپانیا برگزار می‌شود. این اسب‌ها پس از این مراسم که سابقه آن به قرن پانزدهم باز می‌گردد، در کوه‌ها و طبیعت رها می‌شوند.

هر ساله در ماه ژوئیه مراسم بریدن یال و علامت‌گذاری اسب‌های وحشی و کره‌‌های آنان در فستیوالی با نام «Rapa das bestas» در شهر گالیسیای اسپانیا برگزار می‌شود. این اسب‌ها پس از این مراسم که سابقه آن به قرن پانزدهم باز می‌گردد، در کوه‌ها و طبیعت رها می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو