NOCOMMENT

تصاویری از رژه دگرباشان جنسی در اروپا و آسیا

هزاران نفر روز شنبه ۱ ژوئیه در لندن، پایتخت بریتانیا، در راهپیمایی جامعه ال‌جی‌بی‌تی شرکت کردند، مراسمی که در آنسوی اروپا در کره جنوبی نیز برپا شد. برگزاری اولین راهپیمایی رسمی همجنس‌گرایان بریتانیا در لندن و به ۱ ژوئیه ۱۹۷۲ در لندن برمی‌گردد. برخی دیگر از شهرهای اروپا و جهان نیز شاهد مراسم و رژه مشابه در این روز بودند.

هزاران نفر روز شنبه ۱ ژوئیه در لندن، پایتخت بریتانیا، در راهپیمایی جامعه ال‌جی‌بی‌تی شرکت کردند، مراسمی که در آنسوی اروپا در کره جنوبی نیز برپا شد. برگزاری اولین راهپیمایی رسمی همجنس‌گرایان بریتانیا در لندن و به ۱ ژوئیه ۱۹۷۲ در لندن برمی‌گردد. برخی دیگر از شهرهای اروپا و جهان نیز شاهد مراسم و رژه مشابه در این روز بودند.

تازه‌ترین ویدیو