تمرینات آموزشی در اوکراین در صورت بروز فاجعه هسته‌ای

ویدیوها. مردم اوکراین چگونگی رفتار در زمان وقوع فاجعه هسته‌ای را آموزش می‌بینند

اوکراینی‌ها روز پنج‌شنبه تمریناتی را با هدف آمادگی در مقابل نشت احتمالی تشعشعات اتمی انجام دادند. آنها آموزش دیدند که در صورت بروز چنین حادثه‌ای چه کار باید انجام دهند و چه واکنشی داشته باشند.

اوکراینی‌ها روز پنج‌شنبه تمریناتی را با هدف آمادگی در مقابل نشت احتمالی تشعشعات اتمی انجام دادند. آنها آموزش دیدند که در صورت بروز چنین حادثه‌ای چه کار باید انجام دهند و چه واکنشی داشته باشند.

ده‌ها تن از اوکراینی‌ها در این تمرینات شرکت کردند تا خود را برای یک واکنش سریع در صورت افزایش سطح تشعشعات هسته‌ای آماده کنند.

تازه‌ترین ویدیو