NOCOMMENT

ویدیوها. مشق سربازان اوکراین در صحنه نبردی واقع‌گرایانه در نزدیکی مرز روسیه

در این ویدئو سربازان آینده اوکراین در حال تمرین با گلوله‌های جنگی به تصویر کشیده شده‌اند که می‌بایست در میان انفجارها و آتش و همراه با تانک‌ها راه خود را پیدا کنند. این تمرین نظامی در شرایط واقع گرایانه، در منطقه‌ای در شمال شرق اوکراین در نزدیکی با مرز روسیه انجام می‌شود.

در این ویدئو سربازان آینده اوکراین در حال تمرین با گلوله‌های جنگی به تصویر کشیده شده‌اند که می‌بایست در میان انفجارها و آتش و همراه با تانک‌ها راه خود را پیدا کنند. این تمرین نظامی در شرایط واقع گرایانه، در منطقه‌ای در شمال شرق اوکراین در نزدیکی با مرز روسیه انجام می‌شود.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به ۳۰ هزار سرباز اوکراینی آموزش نظامی خواهد داد. همزمان اوکراین هم بر آموزش‌های نظامی سربازان خود با هدف آمادگی برای ضد حمله افزوده است. فرماندهان ارتش اوکراین می‌دانند که روس‌ها اکنون سازمان‌دهی‌تر شده و بسیار دقیق‌تر از زمانی هستند که جنگ را شروع کردند.

تازه‌ترین ویدیو