آوازخوانی دختران روستای یاهیدن

آوازخوانی دختران اوکراینی به شکرانه نجات از اسارات سربازان روس

گروهی از دخترانِ روستای یاهیدن در حالی که لباس‌های سنتی به تن کرده بودند، با آوازخوانی در خرابه‌های سالن اجتماعات این روستا پایان مرارت‌های متحمل شده از سوی ۴۰۰ تن از اهالی یاهیدن را در جریان ۲۸ روز اسارت به دست سربازان روسی در زیرزمین مدرسه این روستا گرامی داشتند. آنها همچنین به ۱۰ نفری که تحت شکنجه و بی‌غذایی جان خود را از دست دادند، ادای احترام کردند.

گروهی از دخترانِ روستای یاهیدن در حالی که لباس‌های سنتی به تن کرده بودند، با آوازخوانی در خرابه‌های سالن اجتماعات این روستا پایان مرارت‌های متحمل شده از سوی ۴۰۰ تن از اهالی یاهیدن را در جریان ۲۸ روز اسارت به دست سربازان روسی در زیرزمین مدرسه این روستا گرامی داشتند. آنها همچنین به ۱۰ نفری که تحت شکنجه و بی‌غذایی جان خود را از دست دادند، ادای احترام کردند.

تازه‌ترین ویدیو