تصاویری از بازی دارت شاهزاده ویلیام

تصاویری از بازی دارت شاهزاده ویلیام و همسرش کیت در بیرمنگام

ویلیام، شاهزاده ولز و کیت همسرش در بازدید از یک بار [با نام کلاب ۱۸۰] در شهر بیرمنگام بریتانیا مهارت خود در بازی دارت را سنجیدند.

ویلیام، شاهزاده ولز و کیت همسرش در بازدید از یک بار [با نام کلاب ۱۸۰] در شهر بیرمنگام بریتانیا مهارت خود در بازی دارت را سنجیدند.

آلیسون هاموند مجری معروف تلویزیون بریتانیا این زوج را در بازی دارت همراهی می‌کرد.

این زوج خاندان سلطنتی بریتانیا همچنین در این مکان با صاحبان مشاغل محلی و کارگران صنایع خلاق ملاقات کردند.

تازه‌ترین ویدیو