NOCOMMENT

تصاویری از موسیقی و رقص سامبا در شهر ریودوژانیروی برزیل

شهر ریودوژانیروی برزیل ماه فوریه امسال در خیابان‌های خود میزبان مهمانی‌ها و موسیقی و رقص سامباست. پیشینه برگزاری مراسم جشن و پایکوبی از این دست در ریودوژانیرو به سال ۱۷۲۳ میلادی برمی‌گردد؛ شهری که بیش از هر شهر دیگر دنیا مدارس رقص سامبا دارد.

شهر ریودوژانیروی برزیل ماه فوریه امسال در خیابان‌های خود میزبان مهمانی‌ها و موسیقی و رقص سامباست. پیشینه برگزاری مراسم جشن و پایکوبی از این دست در ریودوژانیرو به سال ۱۷۲۳ میلادی برمی‌گردد؛ شهری که بیش از هر شهر دیگر دنیا مدارس رقص سامبا دارد.

تازه‌ترین ویدیو