NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از بندر مارسی فرانسه؛ اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت ماکرون

شهر بندری مارسی نیز روز سه‌شنبه همچون دیگر شهرهای فرانسه شاهد تظاهرات هزاران نفری شهروندان این کشور علیه طرح اصلاحات بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون بود. این دومین تظاهرات بزرگ در یک ماه اخیر در فرانسه است. دولت آقای ماکرون درصدد است سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. کارگران و کارکنان فرانسوی که از حمایت احزاب چپ برخوردارند طرح دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی را ناعادلانه می‌دانند.

شهر بندری مارسی نیز روز سه‌شنبه همچون دیگر شهرهای فرانسه شاهد تظاهرات هزاران نفری شهروندان این کشور علیه طرح اصلاحات بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون بود. این دومین تظاهرات بزرگ در یک ماه اخیر در فرانسه است. دولت آقای ماکرون درصدد است سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. کارگران و کارکنان فرانسوی که از حمایت احزاب چپ برخوردارند طرح دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی را ناعادلانه می‌دانند.

تازه‌ترین ویدیو