کمک‌های انسان‌دوستانه ترکیه به افغانستان

سرمای سخت افغانستان؛ ۵۰۰ تن کمک‌های بشردوستانه ترکیه به هرات رسید

۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ با حکم ریاست جمهوری ترکیه، کارزار سراسری برای کمک به مردم افغانستان کلید خورد. نهادهای مدنی مختلف در این زمینه با دولت ترکیه همکاری می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو