ژان کلود یونکر به یورونیوز: نحوه برخورد اتحادیه اروپا با بحران یونان بهترین راه ممکن نبود

ژان کلود یونکر به یورونیوز: نحوه برخورد اتحادیه اروپا با بحران یونان بهترین راه ممکن نبود

۱۲ سال پیش در یونان یکی از بزرگترین بحران‌های اتحادیه اروپا اتفاق افتاد. با دو بازیگر کلیدی مدیریت بحران یونان در آن زمان یعنی ژان کلود یونکر، رئیس سابق کمیسیون اروپا و یوکلید تساکالوتوس، آخرین وزیر دارایی یونان در دوره نجات صحبت کردیم. وزیر فعلی اقصاد یونان نیز به ما پیوست.

تازه‌ترین ویدیو