مکزیکوسیتی

ویدیوها. ویديو؛ تشکیل شلوغ‌ترین کلاس بوکس جهان در مکزیکوسیتی

مکزیکوسیتی با گردهم آوردن ۱۴ هزار و ۲۹۹ نفر از علاقمندان ورزش مشت‌زنی تلاش کرد رکورد جهانی گینس متعلق به شلوغ‌ترین کلاس بوکس جهان را بشکند. 

مکزیکوسیتی با گردهم آوردن ۱۴ هزار و ۲۹۹ نفر از علاقمندان ورزش مشت‌زنی تلاش کرد رکورد جهانی گینس متعلق به شلوغ‌ترین کلاس بوکس جهان را بشکند. 

رکورد پیشین در سال ۲۰۱۷ و با جمع شدن حدود ۳ هزار علاقمند یادگیری ورزش مشت‌زنی در مسکو ثبت شده بود.

تازه‌ترین ویدیو