خالکوبی در اوکراین

ویدیوها. رواج خالکوبی‌های «میهن‌پرستانه» در اوکراین در پی تهاجم نظامی روسیه

در حالی که جنگ شهرهای اوکراین را درمی‌نوردد، کار و بار سالن‌های خالکوبی در این کشور بیش از پیش سکه شده است.

در حالی که جنگ شهرهای اوکراین را درمی‌نوردد، کار و بار سالن‌های خالکوبی در این کشور بیش از پیش سکه شده است.

بسیاری از اوکراینی‌ها در بحبوحه جنگ با روسیه، که از روز ۲۴ فوریه امسال آغاز شده است، به خالکوبی با مضامین میهن‌پرستانه روی آورده‌اند.

مشتریان از افراد معمولی گرفته تا اعضای واحدهای نظامی درگیر، خاطرات خود از زادگاه محاصره‌شده، نماهای شهر ویران‌شده محل زندگی سابق و یا سمبل‌های عشق به سرزمین مادری را بر بدن خود تاتو می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو