ویديویی از آموزش نظامی شهروندان غرب اوکراین برای مقابله با حملات روسیه

ویدیوها. ویديویی از آموزش نظامی شهروندان غرب اوکراین برای مقابله با حملات روسیه

شهروندان غرب اوکراین و در شهرهای دور از تهاجم روسیه نیز برای مواجهه احتمالی با نظامیان روس آموزش نظامی می‌بینند.

شهروندان غرب اوکراین و در شهرهای دور از تهاجم روسیه نیز برای مواجهه احتمالی با نظامیان روس آموزش نظامی می‌بینند.

پائولو گانوفسکی، مربی ۲۸ ساله در سالن سینمای شهر لویو به مردان از سنین مختلف روش استفاده از تفنگ ای‌کی‌۴۷ و نارنجک‌های دستی را آموزش می‌دهد.

تازه‌ترین ویدیو