واکسیناسیون جای رقص در کلوپ‌های شبانه برلین

ویدیوها. واکسیناسیون جای رقص در کلوپ‌های شبانه برلین

بسیاری از باشگاه‌های شبانه در برلین، پایتخت آلمان که هم اکنون به دلیل شیوع گسترده کرونا اجازه فعالیت ندارند، به کارزار واکسیناسیون کرونا می‌پیوندند و درهای خود را به روی افرادی که می‌خواهند واکسن بزنند، باز می‌کنند. 

بسیاری از باشگاه‌های شبانه در برلین، پایتخت آلمان که هم اکنون به دلیل شیوع گسترده کرونا اجازه فعالیت ندارند، به کارزار واکسیناسیون کرونا می‌پیوندند و درهای خود را به روی افرادی که می‌خواهند واکسن بزنند، باز می‌کنند. 

کلوپ «سیج بیچ» نخستین باشگاهی است که روز دوشنبه برای واکسیناسیون از تعطیلی در آمد و این هفته قرار است سه باشگاه دیگر نیز برای این کار باز شوند. قرار است در این مکان‌ها در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن زده شود.

تازه‌ترین ویدیو