نامگذاری میدانی در پاریس در ادای احترام به زنان قربانی خشونت خانگی

ویدیوها. نامگذاری میدانی در پاریس در ادای احترام به زنان قربانی خشونت خانگی

شهرداری منطقه ۱۸ پاریس روز پنج‌شنبه از نام جدید میدانی رونمایی کرد که «ادای احترام به زنان قربانی خشونت» نام گرفته است. کریستین لونوآس، عضو اتحادیه ملی خانواده‌های قربانی خشونت که در این مراسم حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که با این کار، بحث درباره خشونت‌های خانگی و زنانی که قربانی خشم شرکای زندگی‌شان می‌شوند، پیش از گذشته در فضاهای عمومی مورد توجه قرار گیرد.

شهرداری منطقه ۱۸ پاریس روز پنج‌شنبه از نام جدید میدانی رونمایی کرد که «ادای احترام به زنان قربانی خشونت» نام گرفته است. کریستین لونوآس، عضو اتحادیه ملی خانواده‌های قربانی خشونت که در این مراسم حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که با این کار، بحث درباره خشونت‌های خانگی و زنانی که قربانی خشم شرکای زندگی‌شان می‌شوند، پیش از گذشته در فضاهای عمومی مورد توجه قرار گیرد.

تازه‌ترین ویدیو