انتخابات آلمان؛ سیاست سبز در مرکز توجه احزاب مختلف آلمان

ویدیوها. انتخابات آلمان؛ سیاست سبز در مرکز توجه احزاب مختلف آلمان

سیلویا برهر: «وقتی مردم در برلین درباره حمل و نقل عمومی و ممنوعیت موترهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۰ صحبت می کنند، مردم مناطق روستایی می گویند بله، بله، ما باید به این مسئله بپردازیم اما زندگی در اینجا واقعا به ماشین ها بستگی دارد و ما به ایده های دیگری نیز نیاز داریم.»

تازه‌ترین ویدیو