ویدیو؛ گدازه‌های آتشفشانی در استخر و منازل در جزایر قناری

ویدیوها. ویدیو؛ گدازه‌های آتشفشانی در استخر و منازل در جزایر قناری

بیش از هزار منزل مسکونی و چندین هکتار زمین‌های کشاورزی همچنان در یکی از جزیره‌های مجموعه جزایر قناری در تهدید گدازه‌های آتشفشانی قرار دارند. در جریان فوران آتشفشان در جزیره لا پالمایِ اسپانیا تاکنون حداقل ۱۰۰ خانه تخریب شده و حدود پنج هزار و پانصد نفر نیز ناگزیر به ترک منازلشان شده‌اند. دود غلیظ و شعله‌های آتش ساختمان‌هایی را که در مسیر جریان گدازه‌های آتشفشانی قرار داشته، در بر گرفته است. این پدیده تا کنون خسارت جانی به بار نیاورده است.

بیش از هزار منزل مسکونی و چندین هکتار زمین‌های کشاورزی همچنان در یکی از جزیره‌های مجموعه جزایر قناری در تهدید گدازه‌های آتشفشانی قرار دارند. در جریان فوران آتشفشان در جزیره لا پالمایِ اسپانیا تاکنون حداقل ۱۰۰ خانه تخریب شده و حدود پنج هزار و پانصد نفر نیز ناگزیر به ترک منازلشان شده‌اند. دود غلیظ و شعله‌های آتش ساختمان‌هایی را که در مسیر جریان گدازه‌های آتشفشانی قرار داشته، در بر گرفته است. این پدیده تا کنون خسارت جانی به بار نیاورده است.

تازه‌ترین ویدیو