پیانوی «یوجا وانگ» در جشنواره موسیقی ریگا یورمالا لتونی

پیانوی «یوجا وانگ» در جشنواره موسیقی ریگا یورمالا لتونی

«یوجا وانگ» پیانیست چینی که قطعه ای موتزارت را اجرا می کند، می گوید: «این قطعه تمام شعله‌های آتش و تمام خشم و آشوب را در خود دارد.»

تازه‌ترین ویدیو