تصاویری از ویرانی‌های گسترده سیل بنیان‌کن و رانش زمین در ژاپن

تصاویری از ویرانی‌های گسترده سیل بنیان‌کن و رانش زمین در ژاپن

یک روز پس از باران شدید، سیل خانمان‌برانداز و رانش زمین که روز شنبه در شهر توریستی آتامی در ۱۰۰ کیلومتری توکیو، پایتخت ژاپن روی داد، تصاویر دریافتی از این شهر از عمق فاجعه و گستردگی خرابی‌ها حکایت دارد. بر اثر این حادثه طبیعی بیش از ۸۰ خانه زیر انبوهی از گل و لای و آوار مدفون شدند. مقامات روز یکشنبه از پیدا شدن دو جسد در این شهر خبر داده و گفته‌اند که هنوز از سرنوشت ۲۰ فرد گمشده در این شهر اطلاعی ندارند.

یک روز پس از باران شدید، سیل خانمان‌برانداز و رانش زمین که روز شنبه در شهر توریستی آتامی در ۱۰۰ کیلومتری توکیو، پایتخت ژاپن روی داد، تصاویر دریافتی از این شهر از عمق فاجعه و گستردگی خرابی‌ها حکایت دارد. بر اثر این حادثه طبیعی بیش از ۸۰ خانه زیر انبوهی از گل و لای و آوار مدفون شدند. مقامات روز یکشنبه از پیدا شدن دو جسد در این شهر خبر داده و گفته‌اند که هنوز از سرنوشت ۲۰ فرد گمشده در این شهر اطلاعی ندارند.

تازه‌ترین ویدیو