تصاویر دیوار فولادی در مرز یونان و ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران

تصاویر دیوار فولادی در مرز یونان و ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران

دولت یونان برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی، در حال نصب دیوار بزرگی در حاشیه رودخانۀ مرزی است که این کشور را از ترکیه جدا می‌کند.

دولت یونان برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی، در حال نصب دیوار بزرگی در حاشیه رودخانۀ مرزی است که این کشور را از ترکیه جدا می‌کند.

در کنار نصب این حصار فولادی به طول ۴۰ کیلومتر و ارتفاع ۵ متر، دولت به کمک دوربین‌های حرارتی و سنسورها سعی در تقویت کنترل‌های مرزی و جلوگیری از ورود مهاجران دارد.

قرار است این حصار فولادی در کل منطقه مرزی، از دلتای اوروس تا بلغارستان نصب شود.

تازه‌ترین ویدیو