نخست‌وزیر آلبانی: بازیگران دیگر غرب بالکان خوش‌نیتی اروپا را ندارند

نخست‌وزیر آلبانی: بازیگران دیگر غرب بالکان خوش‌نیتی اروپا را ندارند

غرب بالکان هنوز کاملا بخشی از اتحادیه اروپا نشده، و همین آن را به محدوده‌ای خاکستری تبدیل کرده که دیگر بازیگران را جذب خود می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو