سیل گردشگران برای تماشای سیل گدازه‌های آتشفشانی در ایسلند

ویدیوها. سیل گردشگران برای تماشای سیل گدازه‌های آتشفشانی در ایسلند

همزمان با فوران و سرازیر شدن سیل گداخته‌ها از دهانه آتشفشانی در ایسلند، سیل گردشگران هیجان‌زده نیز برای تماشای این پدیده به راه افتاده است. شمار تماشاگران این آتشفشان که در نزدیکی شهر گرینداویک قرار دارد، به رکورد بیش از ۵ هزار نفر رسیده است. در تصاویر همرسان شده از این آتشفشان در شبه جزیره ریکیاویک، گروه‌هایی از گردشگران در فاصله‌های چند متری از جریان مواد مذاب دیده می‌شوند.

همزمان با فوران و سرازیر شدن سیل گداخته‌ها از دهانه آتشفشانی در ایسلند، سیل گردشگران هیجان‌زده نیز برای تماشای این پدیده به راه افتاده است. شمار تماشاگران این آتشفشان که در نزدیکی شهر گرینداویک قرار دارد، به رکورد بیش از ۵ هزار نفر رسیده است. در تصاویر همرسان شده از این آتشفشان در شبه جزیره ریکیاویک، گروه‌هایی از گردشگران در فاصله‌های چند متری از جریان مواد مذاب دیده می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو