پنج هزار نفر در کنسرت واقعی راک در بارسلون

ویدیوها. پنج هزار نفر در کنسرت واقعی راک در بارسلون

بیش از پنج هزار از طرفداران موسیقی راک، با دادن آزمایش کرونا و غربالگری در روز اجرا، به سالن موسیقی راک رفته و روز شنبه پس از ماه‌ها از یک اجرای واقعی لذت بردند. برگزارکنندگان با این حال ماسک‌های با کیفیتی را به تماشاچیان داده و از آنها خواستند که در تمام مدت اجرا آن را روی دهان و بینی خود نگه دارند. به این ترتیب فرصتی برای آزمایش برگزاری رویدادهای فرهنگی در میانه بحران کرونا به وجود آمد.

بیش از پنج هزار از طرفداران موسیقی راک، با دادن آزمایش کرونا و غربالگری در روز اجرا، به سالن موسیقی راک رفته و روز شنبه پس از ماه‌ها از یک اجرای واقعی لذت بردند. برگزارکنندگان با این حال ماسک‌های با کیفیتی را به تماشاچیان داده و از آنها خواستند که در تمام مدت اجرا آن را روی دهان و بینی خود نگه دارند. به این ترتیب فرصتی برای آزمایش برگزاری رویدادهای فرهنگی در میانه بحران کرونا به وجود آمد.

تازه‌ترین ویدیو