دانشجویان میانماری با ابتکارات تازه علیه کودتا تظاهرات کردند

ویدیوها. دانشجویان میانماری با ابتکارات تازه علیه کودتا تظاهرات کردند

دانشجویان در شهر ماندالای میانمار روز چهارشنبه علیه کودتای ماه گذشته در این کشور تظاهرات کردند. آن‌ها از سوی نیروهای پلیس متفرق شدند.

دانشجویان در شهر ماندالای میانمار روز چهارشنبه علیه کودتای ماه گذشته در این کشور تظاهرات کردند. آن‌ها از سوی نیروهای پلیس متفرق شدند.

برخی از معترضان از کپسول‌های آتش‌نشانی برای ایجاد دود و عدم شناسایی استفاده کردند. برخی نیز در مسیر خودروهای پلیس آجر قرار داده بودند تا سرعت این خودروها را کاهش دهند.

معترضان با وجود اعمال خشونت از سوی نظامیان که تاکنون ده‌ها کشته برجای گذاشته است در دومین شهر پر جمعیت میانمار جمع شدند تا مخالفت خود را با حکومت نظامیان نشان دهند.

تازه‌ترین ویدیو