معترضان به کودتا در میانمار یاد زن جوان کشته شده را گرامی داشتند

معترضان به کودتا در میانمار یاد زن جوان کشته شده را گرامی داشتند

گروهی از معترضان به کودتای نظامیان در میانمار روز جمعه در شهر ماندالی با روشن کردن شمع به یکی از تظاهرکنندگان که در بیمارستان جان باخت ادای احترام کردند.

گروهی از معترضان به کودتای نظامیان در میانمار روز جمعه در شهر ماندالی با روشن کردن شمع به یکی از تظاهرکنندگان که در بیمارستان جان باخت ادای احترام کردند.

این زن جوان ده روز پیش در جریان اعتراض ها به سرنگونی دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته بود. او اولین معترضی است که خبر کشته شدن وی در جریان اعتراض های اخیر تائید می شود.

اکثر شهرهای میانمار طی دو هفته اخیر صحنه اعتراض های خیابانی علیه کودتای نظامیان بود.

تازه‌ترین ویدیو