اعتراض زنان در برابر کاخ دادگستری پاریس

ویدیوها. اعتراض به حکم متجاوزان به دختر ۱۳ ساله در برابر کاخ دادگستری پاریس

حدود ۲۰ نفر از اعضا یک انجمن طرفدار حقوق زنان روز سه‌شنبه ۹ فوریه (۲۱ بهمن) با تجمع در باربر کاخ دادگستری پاریس خواستار محکومیت ۲۰ مأمور آتش‌نشانی شدند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به مدت دو سال، بارها به یک دختر نوجوان به نام کوچک مستعار «ژولی» تجاوز کردند. دادگاه تنها سه نفر از این افراد را به جرم «تعرض جنسی» محکوم کرده و گفته که رابطه جنسی با «رضایت» بوده است. در فرانسه در مورد سن فرد برای «رضایت» در هنگام رابطه جنسی خلأ قانونی وجود دارد. قرار است دیوان عالی فرانسه در مورد این پرونده تصمیم بگیرد.

حدود ۲۰ نفر از اعضا یک انجمن طرفدار حقوق زنان روز سه‌شنبه ۹ فوریه (۲۱ بهمن) با تجمع در باربر کاخ دادگستری پاریس خواستار محکومیت ۲۰ مأمور آتش‌نشانی شدند که در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به مدت دو سال، بارها به یک دختر نوجوان به نام کوچک مستعار «ژولی» تجاوز کردند. دادگاه تنها سه نفر از این افراد را به جرم «تعرض جنسی» محکوم کرده و گفته که رابطه جنسی با «رضایت» بوده است. در فرانسه در مورد سن فرد برای «رضایت» در هنگام رابطه جنسی خلأ قانونی وجود دارد. قرار است دیوان عالی فرانسه در مورد این پرونده تصمیم بگیرد.

تازه‌ترین ویدیو