ویدئو؛ شادی و تفریح کودکان در کف دریایی ساحلی آرژانتین

ویدیوها. ویدئو؛ شادی و تفریح کودکان در کف دریایی ساحلی آرژانتین

توده عظیمی از کف دریایی، مار دل پلاتا، یکی از بزرگ ترین سواحل آرژانتین در جنوب بوینوس آیرس را فراگرفت. این پدیده کم سابقه، گردشگران را در این منطقه بهت زده کرد اما آنها، همچنان از ساحل و آفتاب لذت بردند. کف دریایی، یک پدیده طبیعی ناشی از غوطه ور شدن جلبک های دریایی در امواج است. کف دریایی به هیچ وجه خطرناک و سمی نیست.

توده عظیمی از کف دریایی، مار دل پلاتا، یکی از بزرگ ترین سواحل آرژانتین در جنوب بوینوس آیرس را فراگرفت. این پدیده کم سابقه، گردشگران را در این منطقه بهت زده کرد اما آنها، همچنان از ساحل و آفتاب لذت بردند. کف دریایی، یک پدیده طبیعی ناشی از غوطه ور شدن جلبک های دریایی در امواج است. کف دریایی به هیچ وجه خطرناک و سمی نیست.

تازه‌ترین ویدیو