تظاهرات علیه «روز ملی» در استرالیا

ویدیوها. تظاهرات علیه «روز ملی» در استرالیا

هزاران نفر روز سه شنبه ۲۶ ژانویه (۷ بهمن) در شهرهای مختلف استرالیا از جمله کانبرا، سیدنی و بریسبین به مناسبت «روز ملی» علیه این مناسبت راهپیمایی کردند. این مناسبت که «روز حمله» نیز نامیده می‌شود، برای بسیاری از استرالیایی‌های منتقد، یادآور اشغال سرزمین بومیان استرالیا به دست فاتحان بریتانیایی است. امسال بسیاری از مراسم و برنامه‌های سنتی روز ملی استرالیا به دلیل شیوع کرونا لغو شد، اما طرفداران حقوق بومیان بدون رعایت ممنوعیت اجتماع بیش از ۵۰۰ در برخی شهرها مانند سیدنی، به خیابان آمده و تظاهرات کردند.

هزاران نفر روز سه شنبه ۲۶ ژانویه (۷ بهمن) در شهرهای مختلف استرالیا از جمله کانبرا، سیدنی و بریسبین به مناسبت «روز ملی» علیه این مناسبت راهپیمایی کردند. این مناسبت که «روز حمله» نیز نامیده می‌شود، برای بسیاری از استرالیایی‌های منتقد، یادآور اشغال سرزمین بومیان استرالیا به دست فاتحان بریتانیایی است. امسال بسیاری از مراسم و برنامه‌های سنتی روز ملی استرالیا به دلیل شیوع کرونا لغو شد، اما طرفداران حقوق بومیان بدون رعایت ممنوعیت اجتماع بیش از ۵۰۰ در برخی شهرها مانند سیدنی، به خیابان آمده و تظاهرات کردند.

تازه‌ترین ویدیو