مسابقهٔ ستارگان مجازی بر صحنهٔ دیجیتالی

ویدیوها. مسابقهٔ ستارگان مجازی بر صحنهٔ دیجیتالی

دور نخست «دایمنشن نووا»، نخستین مسابقهٔ استعدادیابی ستارگان مجازی چین، روز یکشنبه، و با حضور میلیون‌ها بینندهٔ آنلاین، با قهرمانی ستاره‌ای به نام «اِمی» به پایان رسید. این مسابقه بر روی یک صحنهٔ دیجیتالی و برابر داوران واقعی اجرا می‌شد و تیم طراح هر ستاره، مانند والدین ستارگان نورسیدهٔ واقعی، پشت صحنه منتظر اعلام نظر داوران باقی می‌شدند. ستارگان دیجیتال حاضر، هر کدام ساخته‌وپرداختهٔ تیمی از طراحان بازی‌های رایانه‌ای هستند و برگزارکنندگان «دایمنشن نووا» می‌گویند این نخستین مسابقهٔ استعدادیابی ستارگان تماما دیجیتالی است.

دور نخست «دایمنشن نووا»، نخستین مسابقهٔ استعدادیابی ستارگان مجازی چین، روز یکشنبه، و با حضور میلیون‌ها بینندهٔ آنلاین، با قهرمانی ستاره‌ای به نام «اِمی» به پایان رسید. این مسابقه بر روی یک صحنهٔ دیجیتالی و برابر داوران واقعی اجرا می‌شد و تیم طراح هر ستاره، مانند والدین ستارگان نورسیدهٔ واقعی، پشت صحنه منتظر اعلام نظر داوران باقی می‌شدند. ستارگان دیجیتال حاضر، هر کدام ساخته‌وپرداختهٔ تیمی از طراحان بازی‌های رایانه‌ای هستند و برگزارکنندگان «دایمنشن نووا» می‌گویند این نخستین مسابقهٔ استعدادیابی ستارگان تماما دیجیتالی است.

تازه‌ترین ویدیو