تصاویری از بارش سنگین برف در ژاپن

ویدیوها. تصاویری از بارش سنگین برف در ژاپن

سازمان هواشناسی ژاپن هشدار داد که در این آخر هفته، به ویژه در مناطق کوهستانی هوکایدو، هوکوریکو و کانتو-‌کوشین برف شدیدتری خواهد بارید. این در حالی است که بارش سنگین برف در هفته گذشته در استان‌هایی همچون نیگاتا و گونما زندگی را برای ساکنان بسیار سخت کرده است.بیش از ۲۰۰۰ وسیله نقلیه در این مناطق برای ساعت‌ها در بزرگراه گرفتار شدند و انتظار می‌رود بارش برف روز یکشنبه در برخی مناطق تشدید شود. بنا بر پیش‌بینی‌ها تا بامداد یکشنبه ۱۰۰ سانتی متر برف در نیگاتا، ۸۰ سانتی متر در کانتو‌-کوشین، ۷۰ سانتی متر در ناگانو، ۶۰ سانتی متر در توهوکو، ۵۰ سانتی متر در هوکوریکو و ۴۰ سانتی متر در هوکایدو خواهد بارید و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی ژاپن هشدار داد که در این آخر هفته، به ویژه در مناطق کوهستانی هوکایدو، هوکوریکو و کانتو-‌کوشین برف شدیدتری خواهد بارید. این در حالی است که بارش سنگین برف در هفته گذشته در استان‌هایی همچون نیگاتا و گونما زندگی را برای ساکنان بسیار سخت کرده است.
بیش از ۲۰۰۰ وسیله نقلیه در این مناطق برای ساعت‌ها در بزرگراه گرفتار شدند و انتظار می‌رود بارش برف روز یکشنبه در برخی مناطق تشدید شود. بنا بر پیش‌بینی‌ها تا بامداد یکشنبه ۱۰۰ سانتی متر برف در نیگاتا، ۸۰ سانتی متر در کانتو‌-کوشین، ۷۰ سانتی متر در ناگانو، ۶۰ سانتی متر در توهوکو، ۵۰ سانتی متر در هوکوریکو و ۴۰ سانتی متر در هوکایدو خواهد بارید و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

تازه‌ترین ویدیو