تظاهرات در آرژانتین در دفاع از حق سقط جنین

ویدیوها. تظاهرات در آرژانتین در دفاع از حق سقط جنین

مدافعان حق سقط جنین برای زنان روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر) در مقابل مجلس سنای آرژانتین در بوینس‌آیرس، پایتخت، دست به تظاهرات زدند.

مدافعان حق سقط جنین برای زنان روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر (۲۷ آذر) در مقابل مجلس سنای آرژانتین در بوینس‌آیرس، پایتخت، دست به تظاهرات زدند.

مجلس سنا از روز ۲۹ دسامبر به بحث درباره متن پیش‌نویس قانونی می‌پردازد که به موجب آن، سقط جنین در آرژانتین قانونی خواهد شد.

پیشتر در روز ۱۱ دسامبر مجلس نمایندگان این کشور با کلیات این طرح موافقت کرده بودند.

تازه‌ترین ویدیو