در پرتغال زندگان به روز مردگان نرسیدند

ویدیوها. در پرتغال زندگان به روز مردگان نرسیدند

امسال به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های مربوط به آن، مردم پرتغال نتوانستند مانند هر سال در مراسم روز «همه قدیسان» در روز یکم نوامبر شرکت کنند. معمولا در این روز که روز مردگان نیز نامیده می‌شود، کاتولیک‌ها به قبرستان می‌روند و یاد رفتگان خود را گرامی می‌دارند. اما پرتغالی‌ها امسال سراغ مردگان خود هم نتوانستند بروند چون در این کشور به دلیل کرونا قبرستان‌ها به همراه بسیاری اماکن دیگر تعطیل شده و اجتماع بیش از ۵ نفر نیز ممنوع است.

امسال به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های مربوط به آن، مردم پرتغال نتوانستند مانند هر سال در مراسم روز «همه قدیسان» در روز یکم نوامبر شرکت کنند. معمولا در این روز که روز مردگان نیز نامیده می‌شود، کاتولیک‌ها به قبرستان می‌روند و یاد رفتگان خود را گرامی می‌دارند. اما پرتغالی‌ها امسال سراغ مردگان خود هم نتوانستند بروند چون در این کشور به دلیل کرونا قبرستان‌ها به همراه بسیاری اماکن دیگر تعطیل شده و اجتماع بیش از ۵ نفر نیز ممنوع است.

تازه‌ترین ویدیو