اعتراض با طبل و دهل به قطع درختان جنگل در فرانسه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اعتراض با طبل و دهل به قطع درختان جنگل در فرانسه

شماری از شهروندان فرانسوی روز یکشنبه ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) در دو نقطه مختلف این کشور برای اعتراض به پروژه‌هایی که به گفته آنها به تخریب جنگل می‌انجامد، راهپیمایی کردند. طرفداران محیط زیست در شهر اپَن، واقع در کوهستان پیرنه فرانسه با موسیقی و طبل و دهل دست به تظاهرات زدند و حدود ۵۰ نفر از ساکنان شهر لَنمزان در غرب این کشور نیز به طرح احداث حوضچه‌های آب که به گفته آنها با تخریب درختان جنگل همراه است، اعتراض کردند.

شماری از شهروندان فرانسوی روز یکشنبه ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) در دو نقطه مختلف این کشور برای اعتراض به پروژه‌هایی که به گفته آنها به تخریب جنگل می‌انجامد، راهپیمایی کردند. طرفداران محیط زیست در شهر اپَن، واقع در کوهستان پیرنه فرانسه با موسیقی و طبل و دهل دست به تظاهرات زدند و حدود ۵۰ نفر از ساکنان شهر لَنمزان در غرب این کشور نیز به طرح احداث حوضچه‌های آب که به گفته آنها با تخریب درختان جنگل همراه است، اعتراض کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست