ویدئو؛«رفتگران صخره‌نورد» برزیلی

ویدئو؛«رفتگران صخره‌نورد» برزیلی

گروهی از رفتگران آموزش دیده برزیلی با بالا رفتن از صخره‌های حاشیه شهر ریو دو ژانیرو، زباله‌هایی را که در آن مکان ریخته شده بود، جمع کردند. ارتفاع بعضی از این صخره‌ها به ۱۵۰ متر می‌رسد و رفتگران برای بالا رفتن و پایین آمدن از شیب بسیار تند آن از ابزار مخصوص استفاده کردند. در پایان کار این کارگران، مقدار زیادی از زباله در پایین صخره‌ها جمع شد.

گروهی از رفتگران آموزش دیده برزیلی با بالا رفتن از صخره‌های حاشیه شهر ریو دو ژانیرو، زباله‌هایی را که در آن مکان ریخته شده بود، جمع کردند. ارتفاع بعضی از این صخره‌ها به ۱۵۰ متر می‌رسد و رفتگران برای بالا رفتن و پایین آمدن از شیب بسیار تند آن از ابزار مخصوص استفاده کردند. در پایان کار این کارگران، مقدار زیادی از زباله در پایین صخره‌ها جمع شد.

تازه‌ترین ویدیو