از قرنطینه تا فساد؛ معترضان در پایتخت آرژانتین به خیابان آمدند

از قرنطینه تا فساد؛ معترضان در پایتخت آرژانتین به خیابان آمدند

شمار زیادی از ساکنان شهر بوئنوس آیرس روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت در خیابان‌های مرکزی پایتخت آرژانتین دست به تظاهرات زدند. نحوه مدیریت بحران سلامت جاری، وضع مقررات قرنطینه و نیز اقدامات محدود کننده دولت برای کنترل بیماری کووید۱۹ یکی از مهم‌ترین بهانه‌های این اعتراض‌ خیابانی عنوان شده است. در این میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون خواسته‌های دیگری را نیز از جمله استقلال دستگاه قضایی و پیش‌برد روند مبارزه با فساد و رسیدگی جدی به پرونده اتهام‌های فساد معاون رئیس جمهوری آرژانتین مطرح کردند.

شمار زیادی از ساکنان شهر بوئنوس آیرس روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت در خیابان‌های مرکزی پایتخت آرژانتین دست به تظاهرات زدند. نحوه مدیریت بحران سلامت جاری، وضع مقررات قرنطینه و نیز اقدامات محدود کننده دولت برای کنترل بیماری کووید۱۹ یکی از مهم‌ترین بهانه‌های این اعتراض‌ خیابانی عنوان شده است. در این میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون خواسته‌های دیگری را نیز از جمله استقلال دستگاه قضایی و پیش‌برد روند مبارزه با فساد و رسیدگی جدی به پرونده اتهام‌های فساد معاون رئیس جمهوری آرژانتین مطرح کردند.

تازه‌ترین ویدیو