تصاویر هوایی از بزرگ‌ترین اردوگاه پناهجویان یونان یک روز پس از نابودی

ویدیوها. تصاویر هوایی از بزرگ‌ترین اردوگاه پناهجویان یونان یک روز پس از نابودی

یک روز پس از آن که اردوگاه پناهجویان موریا در جزیره لزبوس یونان از بین رفت، تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد از زمینی سوخته و بی سکنه حکایت دارد. در این مکان که بزرگ‌ترین اردوگاه پناهجویان در یونان بود حدود ۱۳ هزار نفر زندگی می‌کردند که بیشترشان شهروندان افغان بودند. آتش‌سوزی چهارشنبه شب موریا تلفات جانی نداشت، اما ساکنان آن سکونت‌گاه موقت خود را هم از دست دادند و این یعنی آوارگی در آوارگی.

یک روز پس از آن که اردوگاه پناهجویان موریا در جزیره لزبوس یونان از بین رفت، تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد از زمینی سوخته و بی سکنه حکایت دارد. در این مکان که بزرگ‌ترین اردوگاه پناهجویان در یونان بود حدود ۱۳ هزار نفر زندگی می‌کردند که بیشترشان شهروندان افغان بودند. آتش‌سوزی چهارشنبه شب موریا تلفات جانی نداشت، اما ساکنان آن سکونت‌گاه موقت خود را هم از دست دادند و این یعنی آوارگی در آوارگی.

تازه‌ترین ویدیو