اسکلت ۲۰۰ ماموت ۲۰ هزار ساله در مکزیک از زمین در آمد

ویدیوها. اسکلت ۲۰۰ ماموت ۲۰ هزار ساله در مکزیک از زمین در آمد

اسکلت‌ حدود ۲۰۰ ماموت در حین احداث فرودگاهی در شمال مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک به دست آمد. هنوز استخوان‌های زیادی در زیر خاک وجود دارد. باستانشناسان می‌گویند این حیوانات ماقبل تاریخ متعلق به ۱۰ تا ۲۰ هزار سال پیش هستند که احتمالا در گودال‌های بزرگی که انسان‌ها برای شکارشان کنده بودند به دام افتاده‌اند. آنها این احتمال را هم می‌دهند که این حیوانات به مرگ طبیعی در گودال‌های طبیعی مرده و سپس انسان‌ها آنها را قصابی کرده‌اند. این کشف احتمالا به یافتن راز انقراض ماموت‌ها کمک خواهد کرد.

اسکلت‌ حدود ۲۰۰ ماموت در حین احداث فرودگاهی در شمال مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک به دست آمد. هنوز استخوان‌های زیادی در زیر خاک وجود دارد. باستانشناسان می‌گویند این حیوانات ماقبل تاریخ متعلق به ۱۰ تا ۲۰ هزار سال پیش هستند که احتمالا در گودال‌های بزرگی که انسان‌ها برای شکارشان کنده بودند به دام افتاده‌اند. آنها این احتمال را هم می‌دهند که این حیوانات به مرگ طبیعی در گودال‌های طبیعی مرده و سپس انسان‌ها آنها را قصابی کرده‌اند. این کشف احتمالا به یافتن راز انقراض ماموت‌ها کمک خواهد کرد.

تازه‌ترین ویدیو