لحظه‌ کشف کوزه‌ای پر از سکه‌های طلای یک هزار ساله در اسرائیل

لحظه‌ کشف کوزه‌ای پر از سکه‌های طلای یک هزار ساله در اسرائیل

کوزه‌ای حاوی ۴۲۵ سکه طلا، در شهر «یبنه» در مرکز اسرائیل در جایی که قرار است محله جدیدی ساخته شود از دل زمین بیرون آورده شد، کوزه‌ای که رازش سر به مهر باقی خواهد ماند؛ این که چرا صاحب کوزه، یک‌هزار و یکصد سال پیش سکه‌های طلا را دفن کرد و هیچ وقت نتوانست دوباره به سراغ آنها بیاید؟ این سکه‌ها متعلق به دوران خلفای عباسی در سده نهم میلادی است.

کوزه‌ای حاوی ۴۲۵ سکه طلا، در شهر «یبنه» در مرکز اسرائیل در جایی که قرار است محله جدیدی ساخته شود از دل زمین بیرون آورده شد، کوزه‌ای که رازش سر به مهر باقی خواهد ماند؛ این که چرا صاحب کوزه، یک‌هزار و یکصد سال پیش سکه‌های طلا را دفن کرد و هیچ وقت نتوانست دوباره به سراغ آنها بیاید؟ این سکه‌ها متعلق به دوران خلفای عباسی در سده نهم میلادی است.

تازه‌ترین ویدیو