آتش سرکش اهالی شهری در کالیفرنیا را فراری داد

ویدیوها. آتشی سرکش اهالی شهری در کالیفرنیا را فراری داد

حرکت سریع شعله‌های آتش در مراتع طبیعیِ شمال کالیفرنیا‌ سبب شد هزاران تن از ساکنان شهر واکاویل ناگهان خانه‌های خود را ترک کنند. برخی از شهروندان از ترس جان چنان سریع گریختند که حتی فرصت نکردند لباس خواب خود را عوض کنند و در این میان بسیاری نیز دچار سوختگی‌ شدند. شعله‌های آتش حدود ۲۲۰ هزار هکتار از مراتع منطقه را در کام خود فرو برد و ده‌ها خانه و بنای دیگر را خاکستر کرد. کارشناسان گفته‌اند حریق همچنان در کمین ۱۹۰۰ بنای دیگر این شهر است. واکاویل که ۱۰۰ هزار تن جمعیت دارد میان سان‌فرانسیسکو و ساکرامنتو واقع شده است.

حرکت سریع شعله‌های آتش در مراتع طبیعیِ شمال کالیفرنیا‌ سبب شد هزاران تن از ساکنان شهر واکاویل ناگهان خانه‌های خود را ترک کنند. برخی از شهروندان از ترس جان چنان سریع گریختند که حتی فرصت نکردند لباس خواب خود را عوض کنند و در این میان بسیاری نیز دچار سوختگی‌ شدند. شعله‌های آتش حدود ۲۲۰ هزار هکتار از مراتع منطقه را در کام خود فرو برد و ده‌ها خانه و بنای دیگر را خاکستر کرد. کارشناسان گفته‌اند حریق همچنان در کمین ۱۹۰۰ بنای دیگر این شهر است. واکاویل که ۱۰۰ هزار تن جمعیت دارد میان سان‌فرانسیسکو و ساکرامنتو واقع شده است.

تازه‌ترین ویدیو