استرالیا؛ نهنگ مادر برای محافظت از فرزند خود به دو زن شناگر حمله کرد

ویدیوها. استرالیا؛ نهنگ مادر برای محافظت از فرزند خود به دو زن شناگر حمله کرد

یک نهنگ مادر برای محافظت از فرزند خود به دو زن در سواحل استرالیا حمله کرد که موجب زخمی شدن این دو زن شد. 

یک نهنگ مادر برای محافظت از فرزند خود به دو زن در سواحل استرالیا حمله کرد که موجب زخمی شدن این دو زن شد. 

یکی از این شناگران که زنی ۲۹ ساله است، به خاطر ضربۀ باله این نهنگ دچار شکستگی دنده و خونریزی داخلی شده است.

تازه‌ترین ویدیو