آمریکا؛ فرود ایمن هواپیمایی با مشکل فنی در یک بزرگراه

ویدیوها. آمریکا؛ فرود ایمن هواپیمایی با مشکل فنی در یک بزرگراه

یک خلبان در لوئیزیانای آمریکا که هواپیمایش مشکل موتور پیدا کرده بود، هواپیما را در وسط یک بزرگراه به زمین نشاند.

یک خلبان در لوئیزیانای آمریکا که هواپیمایش مشکل موتور پیدا کرده بود، هواپیما را در وسط یک بزرگراه به زمین نشاند.

هووی گایدری، خلبان این هواپیمای کوچک حدود یک ساعت در ارتفاع ۲ هزار پایی پرواز کرده بود که متوجه می شود موتور هواپیمایش دچار مشکل شده است.

خلبان این هواپیما گفته است که وقتی فهمید فرصت کافی ندارد که هواپیما را به فرودگاه برگرداند و به یاد توصیه مربی‌اش برای فرود در بزرگراه در شرایط اضطراری افتاد و توانست هواپیما را در یک بزرگراه بطور ایمن به زمین بنشاند.

تازه‌ترین ویدیو