تست خانه به خانه  کرونا در بمبئی

تست خانه به خانه کرونا در بمبئی

ماموران وزارت بهداشت هند در شهر بمبئی خانه به خانه می روند تا از شهروندان تست کرونا بگیرند.

ماموران وزارت بهداشت هند در شهر بمبئی خانه به خانه می روند تا از شهروندان تست کرونا بگیرند.

تعداد مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا تا پایان هفته گذشته از پانصدهزار نفر در این کشور گذشت. تنها در روز یکشنبه ۱۷۰ هزار شهروند مورد آزمایش قرارگرفتند.

تازه‌ترین ویدیو