زمینِ ساحل نروژ خانه‌ها را به دریا برد

ویدیوها. زمینِ ساحل نروژ خانه‌ها را به دریا برد

رانش زمین در منطقهٔ ساحلیِ آلتای نروژ، روز پنجشنبه چندین خانه را واژگون و روانهٔ دریا کرد. ۸ خانه و ۴ کلبهٔ کوچک در این سانحه ویران شد. در این رانش عظیم که ساعت ۴ صبح به وقت محلی روی داد، قطعه زمینی به وسعت ۶۵۰ متر و عمق ۱۵۰ متر، با تودهٔ عظیم گِل زیر آن روانهٔ دریا شد.

رانش زمین در منطقهٔ ساحلیِ آلتای نروژ، روز پنجشنبه چندین خانه را واژگون و روانهٔ دریا کرد. ۸ خانه و ۴ کلبهٔ کوچک در این سانحه ویران شد. در این رانش عظیم که ساعت ۴ صبح به وقت محلی روی داد، قطعه زمینی به وسعت ۶۵۰ متر و عمق ۱۵۰ متر، با تودهٔ عظیم گِل زیر آن روانهٔ دریا شد.

چند نفری که در زمان حادثه در این خانه‌ها بودند موفق شدند بی‌درنگ خانه‌ها را تخلیه کنند. کسی در این سانحه آسیبی ندید. رانش زمین در نروژ بی‌سابقه نیست و ساکنان محلی می‌گویند رانش توده‌های گِل عظیم، هر یک تا دو سال، در دیگر مناطق این کشور روی می‌دهد.

تازه‌ترین ویدیو