درهای شهر باستانی پمپی در ایتالیا به روی بازدیدکنندگان گشوده شد

درهای شهر باستانی پمپی در ایتالیا به روی بازدیدکنندگان گشوده شد

بعد از گذشت بیش از دو ماه قرنطینه کرونا در ایتالیا، درهای بخشی از محوطه شهر باستانی پمپی به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.

بعد از گذشت بیش از دو ماه قرنطینه کرونا در ایتالیا، درهای بخشی از محوطه شهر باستانی پمپی به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.

با این حال برای ورود به این مکان، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و سنجش دمای بدن الزامی است.

تازه‌ترین ویدیو