دوچرخه سوار فعال افغانی

ویدیوها. مبارزه با کرونا با رکابزنی؛ جوان افغان روستا به روستا می‌رود

ادریس سیاوش، جوان ۲۵ ساله در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان با دوچرخه کیلومترها رکاب می‌زند و روستا به روستا می‌رود و نسبت به تهدیدات ناشی از ویروس کرونا و چگونگی مقابله با آن آگاهی رسانی می‌کند. ادریس در پشت دوچرخه‌اش صندوقی بسته و در آن ماسک و برگه‌های آگاهی‌رسانی را که یونیسف در اختیارش قرار داده، نهاده است و در بین روستاییان پخش می‌کند. ادریس می‌گوید به روستاهایی رفته که ساکنانش هیچ آگاهی نسبت به ویروس کرونا ندارند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان تا به امروز شنبه ۲۳ ماه مه، نزدیک به ده هزار و تعداد قربانیان ۲۱۶ نفر گزارش شده است.

ادریس سیاوش، جوان ۲۵ ساله در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان با دوچرخه کیلومترها رکاب می‌زند و روستا به روستا می‌رود و نسبت به تهدیدات ناشی از ویروس کرونا و چگونگی مقابله با آن آگاهی رسانی می‌کند. ادریس در پشت دوچرخه‌اش صندوقی بسته و در آن ماسک و برگه‌های آگاهی‌رسانی را که یونیسف در اختیارش قرار داده، نهاده است و در بین روستاییان پخش می‌کند. ادریس می‌گوید به روستاهایی رفته که ساکنانش هیچ آگاهی نسبت به ویروس کرونا ندارند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان تا به امروز شنبه ۲۳ ماه مه، نزدیک به ده هزار و تعداد قربانیان ۲۱۶ نفر گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو