سه ساعت ماشین‌پارتی در قرنطینه آلمان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سه ساعت ماشین‌پارتی در قرنطینه آلمان

مردم شهر شوتورف آلمان به دلیل وضعیت خاص کرونا و مقررات جاری قرنطینه در این کشور با خودرو به دیسکو در فضای باز رفتند. مردم علاقه‌مند با صدها خودرو در این ماشین‌پارتی که شامگاه جمعه برگزار شد شرکت کردند، اما به دلایل ایمنی و بهداشتی، تنها دو نفر مجاز به نشستن در هر خودرو بودند و اجازه خروج از خودرو را هم نداشتند. این محدودیت شادی جوانان را کم نکرد و آنها به مدت سه ساعت با موسیقی زنده، زدند و رقصیدند و بوق زدند.

مردم شهر شوتورف آلمان به دلیل وضعیت خاص کرونا و مقررات جاری قرنطینه در این کشور با خودرو به دیسکو در فضای باز رفتند. مردم علاقه‌مند با صدها خودرو در این ماشین‌پارتی که شامگاه جمعه برگزار شد شرکت کردند، اما به دلایل ایمنی و بهداشتی، تنها دو نفر مجاز به نشستن در هر خودرو بودند و اجازه خروج از خودرو را هم نداشتند. این محدودیت شادی جوانان را کم نکرد و آنها به مدت سه ساعت با موسیقی زنده، زدند و رقصیدند و بوق زدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست