۵۰ نفر در نروژ به دام برف و بوران افتادند

ویدیوها. ۵۰ نفر در نروژ به دام برف و بوران افتادند

پنجاه نفر در جاده کوهستانی هوکلی در جنوب نروژ گرفتار برف و بوران شدید شدند. برف به ارتفاع ۲ تا ۳ متر خودروها را عملا مدفون کرده و راه‌های ارتباط این منطقه با دنیای خارج عملا قطع شده است.

پنجاه نفر در جاده کوهستانی هوکلی در جنوب نروژ گرفتار برف و بوران شدید شدند. برف به ارتفاع ۲ تا ۳ متر خودروها را عملا مدفون کرده و راه‌های ارتباط این منطقه با دنیای خارج عملا قطع شده است.

مسافران به دام افتاده به پناهگاه‌های امن منتقل شده‌اند و باید تا پایان بوران و باز شدن راه‌ها صبر کنند.

تازه‌ترین ویدیو