تصاویر پهپادی از ویرانه‌های دو روستای جنگزده سوریه

تصاویر پهپادی از ویرانه‌های دو روستای جنگزده سوریه

نیروهای ارتش سوریه روز چهارشنبه با پیشروی در شمال غربی کشور برخی مواضع شورشیان مورد حمایت ترکیه را در امتداد یک بزرگراه اصلی تصرف کردند. در عملیات ارتش سوریه با حمایت روسیه تا کنون دست کم ۳۸۰ غیرنظامی کشته شده‌اند. تصاویر پهپادی به دست آمده از دو روستای غزاویه و معرات معارة النعسان، نشان‌دهنده ویرانی‌های بسیار در این نبرد است.

نیروهای ارتش سوریه روز چهارشنبه با پیشروی در شمال غربی کشور برخی مواضع شورشیان مورد حمایت ترکیه را در امتداد یک بزرگراه اصلی تصرف کردند. در عملیات ارتش سوریه با حمایت روسیه تا کنون دست کم ۳۸۰ غیرنظامی کشته شده‌اند. تصاویر پهپادی به دست آمده از دو روستای غزاویه و معرات معارة النعسان، نشان‌دهنده ویرانی‌های بسیار در این نبرد است.

تازه‌ترین ویدیو